Hoppa till innehåll

Föreningen

Föreningen Frösthults Bygdegård

Medlemsavgifter:
Enskild 125 kronor, Familj 200 kronor

Betalas till bankgiro 134-1783 eller Swish 123 634 52 76
Ange namn och telefonnummer

Styrelse:
Ordförande: Kaj Carlsson
Vice ordförande: Torbjörn Lindblom
Sekreterare: Örjan Englund
Kassör: David Larsson
Ledamot: Johan Gestlöf
Suppleant: Ylva Engström
Suppleant: Anita Andersson